Nieuwe mijlpaal

2021 is het tiende jaar van de restauratiewerken in Abdij van Park. Er zijn al heel wat gebouwen opgeleverd sinds 2012. Onder meer de watermolen, de Sint-Jans- en Norbertuspoort, de west- en zuidvleugel, het gastenkwartier en het provisorenhuis werden al in hun glorie hersteld. Daar komen dit jaar nog heel wat gebouwen bij!

De werken in de historische salons.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan schilderwerken in de historische ruimten van de prelatuur en de zuidvleugel. We werken er al maandenlang aan het interieur en er zijn ook restauratieschilders aan de slag. Tegen april moet alles afgerond zijn en gaat deze vleugel, met de refter en de bibliotheek, opnieuw open. Net op tijd om het jubileumjaar van de norbertijnen te vieren!

Dit jaar is het namelijk 900 (!) jaar geleden dat de orde gesticht werd. En na tal van restauraties blijven de parels van de abdij niet langer verborgen. Samen met de expo ‘Als de bliksem’ worden de historische ruimtes weer opengesteld.

Dit voorjaar zal je het appartement van de abt en de historische ontvangstsalons (foto) in de prelatuur kunnen bezoeken. Ook de refter en de bibliotheek, met de indrukwekkende stucwerkplafonds van Jan Christian Hansche, zijn weer toegankelijk voor het publiek. De kloostergang, met de glasramenreeks uit de 17de eeuw, kan je vanaf mei in al haar glorie bewonderen.

De Tiendenschuur in stelling.

Tiendenschuur

Ook de meest zichtbare werken, aan de Tiendenschuur (foto), de stallingen en het melkhuisje, lopen over enkele maanden af. De schuur krijgt een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze gaat namelijk dienen als overdekte binnenruimte, waar ook de Abdijwinkel van de Wikke komt. Die verhuist dus van het neerhof naar binnenin de schuur.

In de stallingen, naast de Tiendenschuur, komen de koeien van BoerEnCompagnie te staan. Naast de buitenstal kunnen de dieren binnenkort ook terecht in de historische stallen, die na de restauratie opnieuw als ‘moderne’ stallen zullen dienen. In aansluiting met het neerhof wordt een ruimte voorzien voor openbare toiletten.

Boven die stallingen komen klaslokalen voor de opleiding van bio-boeren, door vzw Landwijzer, en voor de ontvangst van scholen in de abdij. In het melkhuisje wordt de melk van BoerEnCompagnie verwerkt tot kaas, net als vroeger. Op de verdieping van het melkhuisje is de refter voor de mensen van tuinbouwproject ‘De Wikke’ voorzien.

Zonsondergang achter het Provisorenhuis.

Verdere werken in 2021

Ook het provisorenhuis en het gastenkwartier zijn intussen klaar. De paters verhuizen nu tijdelijk naar het provisorenhuis omdat hun vertrekken in de oostvleugel, noordvleugel en infirmerie worden gerestaureerd. Zowel binnen als buiten krijgt het gebouw een grondige make-over.

De dreef tussen provisorenhuis en de prelatuur (foto) wordt heraangelegd met de oorspronkelijke kasseien. De weg leidt naar de Tweede Leeuwenpoort, de erekoer en eretrap, vroeger de hoofdingang van de abdij. De bomen van de dreef worden ook opnieuw geplant, in het begin van 2022.

De laatste grote restauratiefase omvat de restauratie van de noordvleugel, oostvleugel en infirmerie. Op de zolderruimte krijgt PARCUM bijkomende tentoonstellingsruimte, die aansluit op de zolder van de west- en zuidvleugel. Om de ontsluiting te verzekeren, wordt er een lift- en traptoren gebouwd aan de oostvleugel, zodat het abdijgebouw toegankelijker wordt voor bezoekers van het museum.

In de overige ruimten van de oostvleugel en infirmerie zullen de woonvertrekken zich bevinden van de paters en priester-studenten. Verwacht wordt dat de oostvleugel in 2025 helemaal af is. Eens de paters weer verhuisd zijn, komen er burelen en kantoorruimte in het provisorenhuis. Dat is nu al het geval in het gerestaureerde gastenkwartier.

Het pad langs de vijvers.

Natuurgebied

De Parkwegbrug verbindt de Philipssite intussen weer met het landbouwgebied rondom de Abdij van Park. Op de velden gaan we in het voorjaar extra bomen planten, zodat de koeien in hete zomers meer schaduw hebben. In 2021 komt er ook een hondenweide op de abdijsite.

Het wandelpad langs de vijvers (foto) kreeg in 2020 al een eerste make-over. Zo is het toegankelijker voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. De klus werd geklaard met de nodige zorg voor alle bomen en planten aan de rand van de vijvers. Aan het iets smallere pad, langs de vierde vijver, komt in 2021 een vlonderpad. Dat is een verhoogde, houten plankenweg die de wortels van de bomen kan vrijwaren.

Even niet toegankelijk

Door de werken zijn een aantal gedeelten van de abdij voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. Bezoekers kunnen niet in de noordelijke en oostelijke pandgang (met kapittelzaal). Ook het pandhof kan je nu niet meer in, want dat is nu werfzone.

De werken aan de Abdij van Park kaderen in het masterplan voor de restauratie, inrichting, herbestemming, ontsluiting en onderhoud van het abdijcomplex. Ze duren nog tot en met 2025. Heb je vragen hieromtrent? Mail ons op abdijvanpark@leuven.be !
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.