Jobstudenten verhuizen archief naar bibliotheek

De restauratiewerken in onze abdij brengen ook intern heel wat verhuisbewegingen met zich mee. Zo hebben jobstudenten Sander en Cyriel bijna alles wat zich in het archief van de abdij bevond, verhuisd naar de historische bibliotheek. “Mijn vrienden waren zelfs jaloers op deze job!”

De bibliotheek van Abdij van Park.

Het archief van de abdij werd begin juli leeggehaald. “De inhoud van ons archief, dat zich in de oostvleugel bevindt, moest een andere bestemming krijgen. We beginnen in 2021 namelijk aan de restauratie van de oostvleugel en de infirmerie. Een deel van de boekencollectie, in totaal 80 lopende meters, moest daarom naar een andere plek”, duidt domeinbeheerder Stefan Van Lani.

Twee jobstudenten werden aangetrokken om oude drukken en andere delen van het archief manueel over en weer te dragen naar de historische bibliotheek. “Het gaat voornamelijk om literatuur uit de 16de, 17de en de 18de eeuw. Er zijn ook rekeningen, bundels met aktes, procesdossiers, aantekeningen, brieven...”, aldus Van Lani.

“Altijd maar meer werk”

We treffen Sander en Cyriel als ze de laatste dozen aan het uitladen zijn. Hun werk nam zo’n twee weken in beslag. “Ik ben begonnen de dag na mijn laatste examen”, lacht Sander Verbeken (20). “We hebben eerst uitleg gekregen en daarop de taken verdeeld. We vervoerden niet meer dan vier kratten tegelijkertijd. We gingen elk om de beurt naar boven - gelukkig was er een lift!”

Sander en Cyriel, druk in de weer in onze bibliotheek.

In het begin dacht Sander dat het iets vlotter zou gaan. “Er leek altijd maar werk bij te komen”, lacht hij. “Het ging wel gestaag vooruit. We zagen de vooruitgang ook: in het begin was het hier helemaal leeg. En met een muziekje op de achtergrond vlogen de dagen voorbij.”

Boekencollectie

Cyriel Lemmens (21) was onder de indruk van de boekencollectie. “Ik ken de abdij al van toen ik klein was, maar ik wist niet dat hier een bibliotheek was. Ik was tijdens de verhuis wel nieuwsgierig en heb hier en daar wel eens wat gebladerd. De oudste werken kan je echter niet lezen: die zijn in het Middelnederlands. De domeinbeheerder toonde ons ook de oudste documenten. Die gaan terug tot de stichting van de abdij.”

"Ik wist niet eens dat hier een bibliotheek was"
Cyriel Lemmens
Sander en Cyriel bladeren in de boeken van het archief.

Zowel Sander als Cyriel vonden het een privilege om de verhuis als vakantiewerk uit te voeren. “Vrienden van mij, die geschiedenis studeren, waren zelfs jaloers op mij”, zegt Cyriel. “Al was het lang niet evident: we moesten heel goed waken over de volgorde en het was zwaar werk. ’s Avonds waren we voldoende moe”, glimlacht hij.

Bibliotheek

Het materiaal van het archief keert binnen vier jaar terug naar de huidige archiefruimte, wat hun definitieve (?) plek wordt. En de bibliotheek? “Alle boeken, ongeveer 5.000 boekbanden, zijn indertijd door vrijwilligers uit de schappen gehaald. Het KADOC nam ze in bewaring. Ze keren terug in 2024-2025, als alle abdijgebouwen zijn gerestaureerd”, besluit Van Lani.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.