Privacy

Visit Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Wij doen er alles aan om deze te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Visit Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Visit Leuven, Naamsestraat 3, 3000 Leuven.

Wat verzamelen we?
Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt een aantal gegevens van je bezoek aan visitleuven.be bij. Waarvoor we de gegevens verzamelen lees je in onze cookieverklaring.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?
We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is. We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van Visit Leuven jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Visit Leuven blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ticketing
Gebruik
Bij het online bestellen van tickets en artikelen via visitleuven.be, maak je een profiel aan. Dit profiel bevat minstens je naam, je mailadres en je adres. Je beheert jouw profiel met een zelfgekozen wachtwoord.

Je gegevens worden enkel gebruikt voor de goede verwerking van je bestelling bij Visit Leuven en om geanonimiseerde statistieken op te maken. Indien je koos voor verzending van artikelen, worden je adresgegevens doorgegeven aan de stedelijke dienst die de verzending verzorgt. Deze gegevens worden niet door hen bewaard.

Je gegevens worden bewaard in een databank die gedeeld wordt met onze partners Stad Leuven - M Leuven, Stad Leuven - Leuven 30CC, KU Leuven Universiteitsbibliotheek en EAP bvba – Erfgoedsite Abdij van Park. Je kan jouw profiel ook gebruiken voor het bestellen van tickets via de website van deze partners. Deze partners zijn gebonden aan geheimhouding en mogen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken tenzij je ook bij hen een bestelling plaatst en/of je in je profiel uitdrukkelijke toestemming gaf voor het ontvangen van hun nieuwsbrieven.

Visit Leuven verzorgt ook ticketverkoop voor andere partners in Leuven. Enkel in uitzonderlijke gevallen (vb. annulering van een event) geven wij jouw gegevens door aan deze partners. Wij maken verwerkingsovereenkomsten met hen op om deze afspraken duidelijk vast te leggen. De gegevens mogen nooit door hen bewaard worden.

Bescherming
We namen de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten
Je kan je persoonsgegevens in de databank beheren via je login met wachtwoord. Bij vragen of indien je je gegevens uit de databank wil laten verwijderen, kan je ons contacteren via toerisme.ticketverkoop@leuven.be.

Voor algemene bepalingen in verband met het gebruiken en beschermen van jouw persoonsgegevens, verwijzen we door naar de privacy statement van de stad Leuven : https://www.leuven.be/privacy.

Hotelboekingssysteem
De gegevens die een gast opgeeft tijdens een reservering, worden aan de logies bezorgt. Zij zijn dan eigenaar van deze gegevens. Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard, maar niet gebruikt. Ze kunnen op vraag van de gast op elk moment verwijderd worden. De gast dient zich hiervoor tot de logies te wenden. Er werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Stardekk die het systeem voor ons beheert.

Mag Visit Leuven mijn foto gebruiken?
Namen we een portretfoto van jou? Dan vragen we eerst toestemming om die te gebruiken. Je kan op elk moment die toestemming intrekken.
Foto's van publieke personen (bv. politici), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen we zonder toestemming gebruiken voor neutrale boodschappen.

Hoe gaat Visit Leuven om met sociale media?
Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je verder te helpen.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

Visit Leuven heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?
We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Hoe kan ik een datalek melden?
Er is een datalek als persoonsgegevens:

  • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
  • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er bij de stad een datalek is? Meld het ons.

Klachten?
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je hiervoor contact opnemen met ons via webmaster@visitleuven.be.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.