Duurzaam ecologisch vijverherstel

Om op termijn opnieuw meer kansen te geven aan amfibieën (zoals watersalamanders en kikkers) en waterinsecten (zoals libellen en waterjuffers) doen we aan ecologisch vijverherstel.

Recente tellingen en onderzoek leren ons dat dat het aantal amfibieën in de vierde vijver, een belangrijk voortplantingsgebied van padden, zeldzame watersalamanders en kikkers, sterk gedaald is. Dit terwijl het aantal invasieve exotische soorten zoals de Chinese wolhandkrab en de blauwbandgrondel er toeneemt.

Vierde vijver tijdelijk droog

Daarom wordt dit voorjaar de vierde abdijvijver tijdelijk drooggezet. Deze laatste vijver is als minste diepe van de vier vijvers het meest geschikt voor amfibieën en waterinsecten.

Door de vijver gedurende een periode van enkele maanden droog te zetten, zal deze vijver visvrij worden en kunnen we de opmars van de invasieve exotische soorten hier een halt toeroepen. Hierdoor zullen amfibieën op termijn opnieuw meer kansen krijgen. Deze maatregel zal er ook voor zorgen dat de bodem van de vijver stabieler wordt en de sliblaag door blootstelling aan zuurstof zal afnemen.

Nauwkeurige opvolging

De vijver zal deels op een natuurlijke manier worden drooggezet door overloop in vijver drie. Gezien er momenteel geen aflaatmonnik tussen vijver vier en de Leibeek aanwezig is, kunnen we niet de gehele vijver op een natuurlijke manier laten leeglopen. Het overige gedeelte water zal doormiddel van een pomp naar de Leibeek worden gepompt. Het leegloopproces van de vijver wordt nauw opgevolgd door de dienst groenbeheer van stad Leuven. Eventuele grote vissen zullen worden overgeplaatst naar de andere vijvers. De invasieve soorten worden uiteraard niet overgeplaatst, deze zullen bij het droogvallen van de vijver door watervogels worden gegeten. Het droogzetten van deze vijver heeft geen invloed op de beverpopulatie van de abdijsite.

Nieuwe aflaatmonnik

Terwijl de vijver droogstaat zullen er via een aannemer werkzaamheden plaatsvinden om een nieuwe aflaatmonnik, een constructie om het waterpeil te regelen, te plaatsen onder het wandelpad tussen de vierde vijver en de aanpalende Leibeek. Via deze constructie kan de vijver in de toekomst gemakkelijk om de aantal jaren geleidelijk aan worden drooggezet, zonder gebruik te maken van een pomp. Zo kunnen we op termijn regelmatig de vijver leeg zetten als ecologische beheermaatregel.

Andere beheermaatregelen

Naast deze ingreep zullen er komende weken nog enkele andere werken plaatsvinden langs de abdijvijvers. Zo zullen enkele oevers in de directe omgeving van de monnikconstructies worden verstevigd en zullen enkele bressen worden gedicht tussen Molenbeek en vijvers.

Meer informatie

Vragen? Studiedienst.groenbeheer@leuven.be

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.