Cijfers en onderzoeken

Aantal aankomsten en overnachtingen in Leuven

Statbel (het Belgische statistiekbureau), houdt maandelijks cijfers bij die afkomstig zijn van de logiesverstrekkende bedrijven. De cijfers geven een overzicht van het aantal aankomsten en overnachtingen in Leuven, net als van het herkomstland en het reismotief van bezoekers.

Bekijk de cijfers op de website van Toerisme Vlaanderen

Logiesbevraging 2022

Toerisme Vlaanderen voerde begin dit jaar de derde logiesbevraging uit, eerdere bevragingen vonden plaats in 2021 en 2020. Met deze bevraging probeert men de impact van de crisis op de logiessector te meten. Tijdens dit onderzoek werd er gepeild naar de status van de logiessector, de impact van corona op de jaarbalans, het personeelsbeleid, de investeringen (al dan niet rond duurzaamheid) en de vooruitzichten voor 2022.

Lees hier het volledige rapport

Bewonersonderzoek naar de toeristische draagkracht

In 2021 voerde Visit Leuven in samenwerking met de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar de houding van inwoners van Leuven tegenover het toerisme in hun stad. Daaruit blijkt dat 70 procent van de bewoners het toerisme steunt. Leuvenaars blijven fiere ambassadeurs van hun stad en blijven het toerisme in Leuven ondersteunen. Het onderzoek gebeurde al eerder in 2019 en 2017.

Bekijk de resultaten van het bewonersonderzoek.

Trendrapport toerisme 2021

In 2021 stelde Herman Konings samen met trendanalist Toerisme Vlaanderen het trendrapport op. In dit rapport vind je 10 megatrends terug die een bijzondere impact hebben op de toeristische sector aangevuld met interessante praktijkvoorbeelden.

Lees het volledige trendrapport

Reputatieonderzoek Vlaanderen 2021

Het reputatieonderzoek peilt naar de reputatie van Vlaanderen en Brussel in 19 Europese landen. Met dit onderzoek willen we een inzicht krijgen op wat toeristen weten over Vlaanderen en waarom ze onze regio wel of niet zouden bezoeken. Deze inzichten zijn belangrijk om het toerisme verder te laten groeien.

Lees hier het volledige reputatieonderzoek

Bezoekersbarometer

De bezoekersbarometer geeft een zicht op de bezoekerscijfers van het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen. Je kan de maandelijkse bezoekerscijfer, jaarrapporten en deelnemende uitbaters van toeristische ondernemingen raadplegen.

Raadpleeg hier de bezoekersbarometer

Kunststedenonderzoek

Het kunststedenonderzoek peilt naar het profiel en het gedrag van recreatieve verblijfstoeristen in Leuven. Het onderzoek werd een eerste keer uitgevoerd in 2018 als samenwerking tussen de Vlaamse Kunststeden en Toerisme Vlaanderen.

Bekijk de resultaten van het Kunststedenonderzoek

Global Destination Sustainability Index (GDSI)

Sinds 2019 neemt Visit Leuven deel aan de GDS Index, een internationale benchmark die de duurzaamheid van toeristische bestemmingen meet.

Zicht op het Sluispark aan de Vaartkom