Cijfers en onderzoeken

Bewonersonderzoek naar de toeristische draagkracht

In 2019 voerde Visit Leuven in samenwerking met de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar de houding van inwoners van Leuven tegenover het toerisme in hun stad. Daaruit blijkt dat 75 procent van de  bewoners het toerisme steunt. Leuvenaars voelen zich zeer tevreden over de mate waarin ze betrokken worden bij het toeristisch beleid. Het onderzoek gebeurde al eerder in 2017.

Aantal aankomsten en overnachtingen in Leuven

Statbel (het Belgische statistiekbureau), houdt maandelijks cijfers bij die afkomstig zijn van de logiesverstrekkende bedrijven. De cijfers geven een overzicht van het aantal aankomsten en overnachtingen in Leuven, net als van het herkomstland en het reismotief van bezoekers. 

Bekijk de cijfers op de website van Toerisme Vlaanderen

Kunststedenonderzoek

Het kunststedenonderzoek peilt naar het profiel en het gedrag van recreatieve verblijfstoeristen in Leuven. Het onderzoek werd een eerste keer uitgevoerd in 2018 als samenwerking tussen de Vlaamse Kunststeden en Toerisme Vlaanderen.

 Bekijk de resultaten van het Kunststedenonderzoek

Global Destination Sustainability (GDS) Index 

Sinds 2019 neemt Visit Leuven deel aan de GDS Index, een internationale benchmark die de duurzaamheid van toeristische bestemmingen meet. 

 

Zicht op het Sluispark aan de Vaartkom