Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind die Abteigebäude bis auf weiteres geschlossen.

Onze partnerorganisaties

De nog steeds aanwezige paters norbertijnen en partnerorganisaties vormen samen een actieve en zichtbare Abdij van Park-gemeenschap. Uniek is dat de partners de gerestaureerde gebouwen weer in gebruik nemen met de functies van weleer, weliswaar in een hedendaagse context.

Partners op de abdijsite Abdij van Park

Blijf op de hoogte

Krijg de laatste nieuwtjes en ons evenementenkalender in je mailbox en vind ons ook op Facebook

Stimmt etwas nicht auf dieser Website oder ist etwas unklar? Melden Sie es uns.