Bouts 2023 | New Perspectives in Leuven

Retrospectieve Dieric Bouts • M Leuven

M Leuven organiseert een înternationale bruikleententoonstelling rond Dieric Bouts. Bouts is misschien wel de belangrijkste kunstenaar die Leuven ooit heeft gehad. Onder invloed van de virtuoze techniek van Jan van Eyck en de vernieuwende beeldtaal van Rogier Van der Weyden creëert hij een geheel eigen synthese. Dieric Bouts, ooit een raadselachtige figuur, is niet gemakkelijk te categoriseren. M Leuven maakt dat raadsel tot de focus van de tentoonstelling. Waarom is Bouts altijd zo bijzonder geweest? Wat kenmerkt zijn werk? In hoeverre werd Bouts bepaald door de tijdgeest waarin hij leefde en welke invloed had de sociale en stedelijke context op zijn werk?

De tentoonstelling in M Leuven brengt topstukken van Dieric Bouts en zijn tijdgenoten samen, uit belangrijke Belgische en internationale collecties.

In aansluiting met het historische verhaal ontwikkelt M Leuven een hedendaags parcours doorheen de tentoonstelling dat analogieën opzoekt met de nieuwe beeldtaal van de 21ste eeuw. Denk aan de wereld van de gaming en de popcultuur.

Stadsfestival Bouts 2023. New Perspectives

Het tentoonstellingsproject in M Leuven wordt ingebed in een ruimer stadsfestival Bouts 2023. New Perspectives. Nieuwe perspectieven verwijst naar Dieric Bouts die in de Lage Landen een pionier was op het gebied van het wetenschappelijke lijnperspectief. Nieuwe perspectieven ook, omdat het stadsfestival vanuit verschillende invalshoeken en domeinen een vernieuwde blik wil werpen op de betekenis van Dieric Bouts. Het festival toont hoe wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke innovaties mee aan de basis liggen van artistieke vernieuwingen. Dit was niet alleen vroeger zo, maar vandaag nog steeds.

Naast de tentoonstellingskern in M Leuven ontwikkelt zich een tentoonstellingsparcours op andere locaties, zoals de Sint-Pieterskerk waarvoor Dieric Bouts zijn beroemde ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ schilderde en die tot op vandaag in situ te bewonderen zijn.

Kennis aan de ketting • Universiteitsbibliotheek

Op een boogscheut van M Leuven, in de Universiteitsbibliotheek van vindt een andere toptentoonstelling plaats die je Dieric Bouts en zijn tijd beter doet begrijpen. De tentoonstelling 'Kennis aan de ketting' toont op welke manier kennis werd verspreid en gecontroleerd in de vijftiende eeuw. De uitvinding van de boekdrukkunst zorgde voor een ware revolutie, vergelijkbaar met de komst van het internet in onze tijd. Ook deze tentoonstelling legt voortdurend linken met onze wereld vandaag. Waarin verschilt de vijftiende-eeuwse situatie van het huidige kennislandschap? Wat kunnen we leren uit het verleden? En op welke manier gaan wetenschappers en kunstenaars aan de slag met grote technologische en wetenschappelijke vernieuwingen, vroeger en vandaag? Deze tentoonstelling brengt kostbare handschriften, pareltjes uit de boekdrukkunst en hedendaagse kunst samen in een verrassend geheel.

Evenementen

Naast een tentoonstellingsparcours omvat het programma van het stadsfestival een evenementieel luik met onder meer een muziekfestival met internationale uitstraling. Ook de Leuvenaar bouwt mee aan het programma. ‘Bouts 2023. New Perspectives’ is een uitnodiging om met een nieuw perspectief te kijken naar onze geschiedenis, naar wie we vandaag zijn en naar onze toekomst.

Praktisch

  • 21.10.2023-14.01.2024
  • M Leuven & andere locaties
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.