Titel

Dagtrips | Voorwaarden

Voorwaarden reservatie

 • Voor groepen vanaf 20 personen.
 • Alle contacten dienen enkel via Toerisme Leuven te verlopen.
 • De aanvraag (schriftelijk of via e-mail) moet ten laatste 3 weken vóór de dagtrip aankomen bij Toerisme Leuven.
 • Alle contacten dienen enkel en alleen via Toerisme Leuven te verlopen.
 • Je kan maximaal twee keer het aantal deelnemers wijzigen en dit tot uiterlijk vijf dagen voor de dag van het bezoek. Als je het aantal deelnemers wijzigt, wordt er een speling van 10% toegestaan.
 • Na ontvangst van de bevestiging van Toerisme Leuven, kan je het programma of de timing niet meer wijzigen.
  Opgelet: bij een museumbezoek kan je slechts tot 2 weken vóór de dagtrip het aantal deelnemers wijzigen.
 • Busritten in het kader van een dagtrip gebeuren altijd met de bus (of het vervoer) van de groep.
 • Als je een dagtrip boekt, betaal je vooraf een voorschot van 2,50 euro per persoon. De reserveringsbevestiging vermeldt de uiterste datum van betaling van dit voorschot.
 • Het resterende bedrag staat minstens één week voor het plaatsvinden van de dagtrip op de rekening van Toerisme Leuven.
 • Alle betalingen gebeuren in euro. Als je uit het buitenland overschrijft, moet je alle wissel-en overschrijvingskosten zelf betalen. 
 • Ben je de dag van het bezoek onverwacht/onaangekondigd met extra deelnemers, betaal je het verschuldigde bedrag onmiddellijk bij de balie van Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 (O: 10.00-17.00 uur). Je betaalt in euro’s. Als je uit het buitenland overschrijft, betaal je alle wissel- en overschrijvingskosten zelf.
 • De prijzen omvatten alle diensten die uitdrukkelijk in de brochure, website van Toerisme Leuven, offerte of bevestiging vermeld zijn (behalve de consumpties bij de maaltijden).
 • Voor het middagmaal kiest de hele groep hetzelfde menu.
 • De prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019.
 • Het strikt naleven/toepassen van de algemene voorwaarden door de Stad Leuven kan/mag geen aanleiding geven tot schriftelijke en mondelinge discussies.
 • Het strikt naleven/toepassen van de algemene voorwaarden door de Stad Leuven kan/mag geen aanleiding geven tot schriftelijke en mondelinge discussies.

Voorwaarden annulatie

 • Als je de dagtrip annuleert, komt het betaalde voorschot te vervallen.
 • Als je minder dan 48 uur voor de dagtrip annuleert, betaal je bovendien de volledige kost van de dagtrip.
 • Je betaalt steeds voor het aantal personen dat je opgeeft (ten laatste vijf dagen) voor je bezoek (met een minimum van 20 ook al ben je de dag van het bezoek met minder deelnemers.
 • Toerisme Leuven is enkel bemiddelaar en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen vanwege de klant en/of de dienstverlening van de medewerkers, net als voor gebeurlijke ongevallen.
Contact: 

Toerisme Leuven | Back office

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven