Titel

Dagtrips | Voorwaarden

Voorwaarden reservatie

 • De aangeboden dagtrips zijn enkel mogelijk voor groepen vanaf 20 personen. Als het werkelijke aantal deelnemers minder dan 20 is, betaal je een bedrag berekend op basis van 20 deelnemers.
 • Je bezorgt een schriftelijke aanvraag (email/brief) aan Toerisme Leuven ten laatste drie weken voor het plaatsvinden van de dagtrip.
 • Je kan maximaal twee keer het aantal deelnemers wijzigen en dit tot uiterlijk vijf dagen voor de dag van het bezoek. Als je het aantal deelnemers wijzigt, wordt er een speling van 10% toegestaan.
 • Na ontvangst van de bevestiging van Toerisme Leuven, kan je het programma of de timing niet meer wijzigen.
 • Busritten in het kader van een dagtrip gebeuren altijd met de bus (of het vervoer) van de groep.
 • Als je een dagtrip boekt, betaal je vooraf een voorschot van € 2,50 per persoon (minimum 20 deelnemers). De reserveringsbevestiging vermeldt de uiterste datum van betaling van dit voorschot.
 • Het resterende bedrag staat minstens één week voor het plaatsvinden van de dagtrip op de rekening van Toerisme Leuven.
 • Ben je de dag van het bezoek onverwacht/onaangekondigd met extra deelnemers, betaal je het verschuldigde bedrag onmiddellijk bij de balie van Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 (O: 10.00-17.00 uur). Je betaalt in euro’s. Als je uit het buitenland overschrijft, betaal je alle wissel- en overschrijvingskosten zelf.
 • De prijzen omvatten alle diensten die uitdrukkelijk in de brochure, website van Toerisme Leuven, offerte of bevestiging vermeld zijn. Deze prijzen zijn ‘alles inbegrepen’. Consumpties bij de maaltijden (tenzij vooraf afgesproken met de groep) of andere niet vermelde extra’s worden door de groep ter plaatse afgerekend. De prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2017.
 • Voor de lunch kan de groep kiezen uit verschillende menu’s. De ganse groep kiest, tenzij dit om medische- of geloofsredenen niet mogelijk is, hetzelfde menu. Afwijkingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Voorwaarden annulatie

 • Als je de dagtrip annuleert, komt het betaalde voorschot te vervallen.
 • Als je minder dan 48 uur voor de dagtrip annuleert, betaal je bovendien de volledige kost van de dagtrip.
 • Je betaalt steeds voor het aantal personen dat je opgeeft (ten laatste vijf dagen) voor je bezoek (met een minimum van 20 ook al ben je de dag van het bezoek met minder deelnemers.
 • Toerisme Leuven is enkel bemiddelaar en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen vanwege de klant en/of de dienstverlening van de medewerkers, net als voor gebeurlijke ongevallen.
Contact: 

Toerisme Leuven | Back office

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven