Titel

Privacy

Visit Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Visit Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Visit Leuven, Naamsestraat 3, 3000 Leuven.

Persoonsgegevens

Gebruik
We bewaren persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft. We gebruiken die informatie alleen om je nog meer info te verstrekken over je zoekopdracht. We geven ze nooit door aan derden.

Visit Leuven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Bescherming
We namen de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten
Je hebt het recht om je toestemming ten allen tijde in te trekken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, of in bepaalde gevallen te verwijderen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je kan hiervoor mailen webmaster@visitleuven.be.

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt een aantal gegevens van je bezoek aan visitleuven.be bij.

Op visitleuven.be gebruiken we een cookie om

  • gegevens in een online formulier te bewaren, zodat je het formulier ook op een later moment kan afwerken.
  • gegevens over je pc te verzamelen voor statistieken (geen persoonlijke gegevens); deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren.
  • je taalvoorkeur te onthouden zodat je gemakkelijker kan surfen.
  • je te kunnen bereiken op sociale media met een boodschap die is afgestemd op je persoonlijke voorkeuren.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je hiervoor contact opnemen met ons via webmaster@visitleuven.be.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.