Titel

Heverleebos 'revisited'

Heverleebos

Het ‘zoete’ drinkbare water dat uit de bronnen stroomt, voedt de aangelegde vijvers uit de 16de eeuw. Oude holle wegen doorsnijden de zuidrand van het beboste plateau. Langs de Vaalbeek slingert zich de enige lindendreef.

Het kasteel van Harcourt en de Magdalenakapel in Vaalbeek getuigen van het Middeleeuws verleden van Heverleebos. Het nieuwe bosbeheer van ANB creëert open plekken in het bos om de heide weer kansen te geven.

In bosreservaten worden invasieve exoten verwijderd om plaats te maken voor inheemse schaduwsoorten (hazelaar en haagbeuk). Het arboretum is een levend museum, in 1930 aangelegd om te onderzoeken hoe uitheemse bomen hier in onze streken groeien.

Praktisch

Enkel voor groepen: 

  • Vertrek:
    • Parking Jezuïetenhuis, Waversebaan 220, 3001 Leuven (Heverlee)
    • In groep met lijnbus 337 naar het Zoet Water (graag een geldig vervoersbewijs voorzien)
  • Duur: 3u
  • Enkel na reservatie: Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud
  • Opgelet: het vaste parcours is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en buggy's