Titel

PARCUM

Museum PARCUM

Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur

Dialoogmuseum PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Het stelt meestal nooit eerder getoond erfgoed tentoon uit kerken, abdijen en kloosters.

PARCUM zet in op de wisselwerking tussen hedendaagse thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen.

Nu in PARCUM

Bij nader inzien

21.04.2018 - 24.06.2018

Bij nader inzien

Onze samenleving kent een bijzondere rijkdom aan religieus erfgoed. In kerken en kloosters worden ontelbare religieuze voorwerpen bewaard. Die grote veelheid aan erfgoed dwingt tot het maken van keuzes. Maar hoe maak je een doordachte keuze? Welke stukken zijn waardevol? Wat lijkt op het eerste zicht kitsch? Wat moet je goed bewaren?

'Bij nader inzien' laat de bezoeker zelf keuzes maken en toont met welke argumenten je best rekening houdt. Ontdek de vele gezichten van religieus erfgoed en laat je verrassen door onverwachte betekenissen en verhalen.

Binnenkort in PARCUM

8.11.2018 - 17.2.2019

Religie. Helend. Verdelend

De thematentoonstelling 'Religie. Helend. Verdelend' in PARCUM verscherpt de tweeledige betekenis van religie in oorlog en vrede. Religie verzoent, maar brengt tegelijk ook oorlog. Waar godsdienst aanleiding geeft voor conflict, biedt het evenzeer ruimte voor dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden en levensbeschouwingen.

In deze tentoonstelling beweegt religie zich tussen conflict en verzoening, en toont zich als bron van vrede, maar ook van verdeeldheid en geweld.

Contact: 

Parcum

Abdij van Park 7
3001 Leuven