Titel

PARCUM

PARCUM

Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur

Dialoogmuseum PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Op een hedendaagse manier tonen ze nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Er is ook telkens een wisselwerking tussen oude en hedendaagse kunst op de expo’s.

PARCUM zet in op de wisselwerking tussen hedendaagse thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen.

Openingsuren: Dinsdag - zondag van 10u tot 17u.
Gesloten op maandag en feestdagen (25 december, 1 januari).

Nu in PARCUM

This is not a collection.

3.7 - 3.11.2019

This is not a collection

Een bewegend Jezuskindje, geestelijke medicijnen, liturgisch speelgoed. Door de jaren heen hebben mensen op verschillende manieren uiting gegeven aan hun geloof. Het ongrijpbare grijpbaar proberen te maken. Met heel uiteenlopend erfgoed tot gevolg.

In een frisse en eigentijdse opstelling geeft PARCUM een kijk op dit veelzijdig religieus erfgoed. This is not a collection (3.07.2019 – 3.11.2019) brengt topstukken, bijzondere objecten en alledaags erfgoed uit de eigen collectie, in dialoog met werk van hedendaagse kunstenaars Guillaume Bijl, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere en Ria Pacquée.

Met This is not a collection stelt PARCUM de eigen collectie en -vorming in vraag. Dit erfgoed vertelt ons verhaal. Is het dan geen have en goed van iedereen? En wat brengt de toekomst voor het religieus erfgoed in Vlaanderen? Een collectie is nooit af, maar groeit en evolueert. En dit in voortdurende dialoog met zij die het gebruiken. Meer dan alleen voor de eigen collectie, draagt PARCUM zorg voor het religieus erfgoed. This is not a collection is een blauwdruk van de erfgoedstukken die PARCUM koestert, zowel binnen als buiten de museummuren.

Contact: 

Parcum

Abdij van Park 7
3001 Leuven