Titel

Restauratie van muurschildering in PARCUM

Restauratie van muurschildering in PARCUM

Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM
Restauratie van muurschildering in PARCUM

Op dit moment wordt een 14de eeuwse muurschildering in het museum gerestaureerd. Linda Van Dijck en Marie-Hélène Ghisdal fixeren zowel de verf als het pleister van de muur. “We herstellen de verstoringen op de wand, zodat je meer oog kan hebben voor de schildering.”

In 1974 kwamen de restanten van een muurschildering tevoorschijn in het voormalige abtskwartier. De schildering, die verborgen was achter wandbespanning, doet denken aan een stripverhaal verdeeld over verschillende horizontale banden. Enkele figuratieve elementen zijn bewaard gebleven: herders met schapen, een groep ruiters te paard, Christus, gotische lettertekens…

Kalksteen en ijzerzandsteen

“De schildering is gemaakt op afwisselend kalksteen en ijzerzandsteen, bedekt met kalkpleister”, duidt restauratrice Linda Van Dijck. “Later werd ze overdekt met verschillende materialen zoals pleisters en kalklagen. Toen ze werd blootgelegd, heeft men ze behandeld met lijnolie en was. Die is intussen verkleurd en verdonkerd.”

Na de conservatie zullen de restauratoren de verstoringen op de muur herstellen, zodat je opnieuw meer oog kan hebben voor de schildering. Op latere invullingen brengen ze een uiterst dunne, getinte vliesbepleistering aan die lijkt op de originele pleister- en onderlaag.

De werkzaamheden gaan nog tot en met september duren. Op tijd en stond publiceren we foto’s van de vorderingen op onze Facebookpagina.