Titel

De Vredesbeiaard

De Vredesbeiaard: 100 jaar na WO I

De Vredesbeiaard in de klokkentoren

Op 11 november 2018 zal de Vredesbeiaard weerklinken over het domein van de Abdij van Park. De beiaard staat helemaal in het teken van vrede en verzoening. Het betreft een replica van de oorspronkelijke beiaard: hij zal 40 klokken tellen en 9.500 kg wegen!

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, verloren meer dan 240 Leuvense burgers het leven tijdens de beruchte Brand van Leuven. Ook monumenten en kunstwerken gingen in vlammen op, zoals de beiaard in de Sint-Pieterskerk. Die kwam oorspronkelijk uit de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk, de parochiekerk in de Abdij van Park.

Door cultuur verbinden

In 2014, exact 100 jaar na de feiten, kwam de stadsarchivaris van de Duitse stad Neuss tot een schokkende ontdekking. Blijkbaar waren reservisten uit zijn stad destijds mee verantwoordelijk voor de meest tragische bladzijde uit de Leuvense geschiedenis. Daarom tekenden Leuven en Neuss in 2016 een samenwerkingscharter “om door cultuur te verbinden wat ooit door vuur gescheiden was”.

Een eeuw nadat deze steden tijdens WO I als vijanden tegenover elkaar stonden, zijn zij nu partners voor een nieuwe vredesbeiaard in de Abdij van Park. De reconstructie van de 18e- eeuwse beiaard zal volledig in het teken van vrede en verzoening staan. De beiaardklanken zullen voor het eerst weerklinken op 11 november 2018 (Wapenstilstand).

Financiëring

De realisatie van de nieuwe vredesbeiaard vergt een financiële inspanning van 500.000 euro. Hij wordt gefinancierd door de stad Leuven, de stad Neuss en via crowdfunding.

Meer weten? Lees het interview met beiaardier Luc Rombouts. Surf ook naar http://vredesbeiaardleuvenneuss.eu.