Titel

Restauratie van de abdij

Over de restauratie van de Abdij van Park

Het gastenkwartier in de steigers

Vanwege de lopende restauratiewerken is niet elk deel van het abdijgebouw toegankelijk.

De stad Leuven startte in 2012 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort.

Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek. In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM (foto), een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.

Er volgen nog meer renovatiewerken, die duren tot 2025. Een overzicht:

2018

Dialoogmuseum PARCUM

Dit jaar werd er al gewerkt op en rond de vijvers van de abdij - daarover meer op deze en deze pagina. In april zette de stad Leuven in op street art, aan de spoorwegbrug op de Geldenaaksebaan.

Er zijn ook vaklui aan de slag in verschillende gebouwen: de zuidvleugel, het provisorenhuis, de tiendenschuur (incl. stallingen en melkhuisje), het gastenkwartier en het museum. De restauratiewerken aan de 2,2 km muren zijn intussen beëindigd.

Op 11 november 2018 zorgt de Vredesbeiaard voor een orgelpunt. De klokken van de gereconstrueerde beiaard (naar historisch model) zullen na honderd jaar weer klinken in de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk. Bij hun aankomst oogstten ze alvast veel bekijks.

2019 - 2021

Verdere renovatie

De groendienst voorziet in 2019 de heraanleg van het natuurpark aan de Norbertusweg. Waar vroeger tennisvelden en een voetbalveld waren, komt nu een plek voor natuur en zachte recreatie

Op termijn opent er kantoorruimte en een microbrouwerij in het Gastenkwartier van de abdij. Tegen die tijd zal ook de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation operationeel worden. In de Norbertuspoort worden dan muzikale manuscripten, via digitale media, ontsloten voor het grote publiek.

De zuidvleugel zou tegen 2020 volledig gerestaureerd zijn, waaronder ook de refter. Die wordt dan opnieuw toegankelijk, net als de bibliotheek met zijn unieke plafonds. De barokke en erg dynamisch aandoende plafonds in stucwerk worden zorgvuldig gerestaureerd. Het is ook de bedoeling dat de 17de eeuwse glasramen terug geplaatst worden.

De tiendenschuur, incl. stallingen en melkhuisje, krijgen een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze zullen gebruikt worden door de groente- en bio-boeren en de educatieve doe-boerderij. Landwijzer zal nieuwe bioboeren onderwijzen in de nieuwe leslokalen boven de stallingen.

2022 - 2025

Werken anno 2021

Het einde van al deze werken wordt verwacht tegen 2022. De heraanleg van het centrale binnenplein, het Neerhof, besluit de werkzaamheden aan de zichtbare kant van de abdij. Het plein groeit vanaf 2022 uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

Nadien wordt er nog gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de norbertijnenpaters en priesters-studenten wonen.

Tegen 2025 zullen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn.