Titel

Geschiedenis en renovatie van de abdij

Over de renovatie van de Abdij van Park

Gastenkwartier in de steigers

Vanwege de lopende restauratiewerken is niet elk deel van het abdijgebouw toegankelijk.

De stad Leuven startte in 2012 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort. Er volgen nog meer renovatiewerken, die duren tot 2025.

Een overzicht:

2017-2018

Dialoogmuseum PARCUM

Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek. In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM (foto), een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.

Dit jaar zal er gewerkt worden op en rond de vijvers van de abdij - daarover meer op deze pagina. Er zijn ook vaklui aan de slag in verschillende gebouwen: de zuidvleugel, het provisorenhuis, de tiendenschuur (incl. stallingen en melkhuisje) en het gastenkwartier. Het is de bedoeling dat enkele 17de eeuwse glasramen terug geplaatst worden. Ook de restauratiewerken aan de 2,2 km muren moeten eind dit jaar beëindigd zijn.

In het voorjaar van 2018 zet de stad Leuven ook in op street art, aan de spoorwegbrug op de Geldenaaksebaan. Op 11 november 2018 zorgt de vredesbeiaard voor een orgelpunt. De klokken van de gereconstrueerde beiaard (naar historisch model) zullen na honderd jaar weer klinken in de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk.

2019 en later

Verdere renovatie

Op termijn opent er kantoorruimte en een microbrouwerij in het Gastenkwartier van de abdij. Tegen die tijd zal ook de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation operationeel worden. In de Norbertuspoort worden dan muzikale manuscripten, via digitale media, ontsloten voor het grote publiek.

De zuidvleugel zou tegen 2020 volledig gerestaureerd zijn, waaronder ook de refter. Die wordt dan opnieuw toegankelijk, net als de bibliotheek met zijn unieke plafonds. De barokke en erg dynamisch aandoende plafonds in stucwerk worden zorgvuldig gerestaureerd.

De tiendenschuur, incl. stallingen en melkhuisje, krijgen een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze zullen gebruikt worden door de groente- en bio-boeren en de educatieve doe-boerderij. Landwijzer zal nieuwe bioboeren onderwijzen in de nieuwe leslokalen boven de stallingen.

2025

Werken anno 2021

Het einde van de werken wordt verwacht tegen 2025. Dan zullen niet alleen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn, maar ook het Neerhof. De definitieve heraanleg van het binnenplein besluit de renovatie van de abdijsite. Het plein groeit dan uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

Geschiedenis van de abdij

Via de tijdlijn hieronder kan u de historiek van de Abdij van Park leren kennen, van 1129 tot en met 2025.


Bekijkt u deze pagina mobiel? Swipe dan hieronder naar links.
Bekijkt u deze pagina op computer/laptop? Klik dan rechts op het pijltje, naast de titel en de foto.

Praktisch

  • Meer info: wend je tot het onthaal van de abdijsite
Contact: 

Abdij van Park

Abdij van Park 7
3001 Leuven