Hertogelijk Domein Arenberg

Heverlee profiteert van de rijke erfenis van de hertogen van Arenberg. Het park met renaissancekasteel en romaanse kapel, en het Egenhovenbos zijn restanten van het vroegere domein van dit belangrijk adellijk geslacht. De hertogen hebben het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit altijd gesteund. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het Arenbergpark in bezit van de universiteit, die er een wetenschapscampus uitbouwde.

Maar nog belangrijker is het groene erfgoed dat op dit domein bewaard bleef. Het kasteelpark bezit een rijke collectie merkwaardige bomen. De vijvertjes en de Dijle creëren een waterrijk biotoop voor heel wat wilde flora en fauna. Het vochtige Egenhovenbos met talrijke bronnen is totaal verschillend van het drogere Heverleebos.

Het ligt ingesloten tussen de Dijle en haar bijrivier de Voer. Autochtone zomereiken dienen zelfs als zaadbank. ANB verzamelt geregeld eikels om via selectieve teelt deze inheemse boomsoort te beschermen.

Praktisch

Enkel voor groepen: 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.