Landwijzer

Overzicht van onze werking

Het landbouwleertraject bio en bio-dynamische landbouw

Een 2,5 jaar durende opleiding die starters in de landbouw voorbereidt op een professionele doorstart als medewerker of bedrijfsleider in en rond de biologische dienstensector. Het is een intensieve halftijdse beroepsvorming met focus op teeltkennis, praktijkuren, bedrijfsplan en bedrijfseconomische toepassingen.

De lesdagen worden georganiseerd in Leuven (Abdij van Park) en Gent (De Landpoort). Daarnaast lopen de cursisten stage op meer dan 150 stagebedrijven in Vlaanderen.

Korte cursussen

Naast onze beroepsopleiding geven we korte cursussen die enerzijds professionele boeren ondersteunt in hun praktijk (zie bv. fytocursus) en anderzijds de bewustwording bij de consument bevordert (zie bv. Inspiratiecursus agro-ecologie).

Externe werking

Landwijzer is als organisatie nauw betrokken bij sectorale koepels die het biolandschap in Vlaanderen ondersteunt. Zo zetelen we bijvoorbeeld in het bestuur van in het kader van het Vlaams actieplan Biologische Landbouw.

De Wikke
Abdij van Park 7, 3001 Leuven
T +32 (0)491 39 37 10
abdij@wenw.be
Website De Wikke
Vous constatez une erreur ou une imprécision sur notre site ? Faites-le nous savoir.