5x standbeelden van ons stadhuis

1. Gerardus Mercator | Geograaf & cartograaf

onderste rij - onderaan 1ste beeld rechts

Na zijn studies wiskunde gaat Mercator in de Leuven aan de slag als landmeter. De geleerde is erg geïnteresseerd in het heelal. Zijn grote droom is om een allesomvattend kaartenboek van de aarde en de hemel te tekenen. Het wordt zijn absolute levenswerk, maar hij slaagt er niet in zijn kaartenboek af te werken. Als hij in 1594 sterft, buigen zijn nazaten zich over het werk. Pas in 1695 is het voltooid. Het wordt een bestseller.

2. Dieric Bouts | Kunstschilder

onderste rij – onderaan 4de beeld van links

Dieric Bouts (+/-1410-1475) wordt geboren in Haarlem maar vestigt zich rond 1448 in Leuven. Hij schopt het tot stadsschilder en schildert voor de Sint-Pieterskerk de triptiek ‘De marteldood van de heilige Erasmus’ en zijn bekendste werk ‘Het Laatste Avondmaal’. Dit laatste werk hangt nog steeds op de plek waarvoor het bedoeld was.

3. Desiderius Erasmus | Humanist & theoloog

onderste rij – onderaan 6de beeld van links

Filosoof, schrijver, criticus van de Rooms-katholieke kerk, filoloog. Het is moeilijk om een label te kleven op Erasmus (+/-1467-1536), maar hij schopt het wel tot een van de belangrijkste humanisten van de Renaissance. Zijn bekendste werk wordt De Lof der Zotheid, een satirisch en kritisch portret van de mensheid. In Leuven richt hij het Drietalencollege op om de kennis van Grieks, Latijn en Hebreeuws te promoten. Enkele prominente geleerden als Mercator, Vesalius en Dodoens zitten er op de banken.

4. Fiere Margriet | Volksheilige

Zijgevel stadhuis, middelste rij – rechtse beeld rechtse toren

Er bestaan enkele varianten op de legende van de zalige Margaretha van Leuven. Margriet werd 800 jaar geleden geboren in een arm gezin. Na een overval op de herberg waar ze werkt, wordt ze door zes rovers meegesleurd tot buiten de stad. Daar verdedigt het meisje zich zo hevig dat de boeven haar uiteindelijk vermoorden en haar lichaam in de Dijle gooien. In plaats van stroomafwaarts te drijven, drijft ze stroomopwaarts terug naar Leuven. Margaretha van Leuven wordt in 1902 zaligverklaard en haar schedel wordt nog steeds bewaard in de Sint-Pieterskerk.

5. Andreas Vesalius | Arts & anatoom

middelste rij – beeld uiterst rechts zijkant

Andreas Van Wesel – alias Andreas Vesalius (1514-1564) - studeert medicijnen in Leuven en promoveert daarna in Padua tot doctor in de geneeskunde. De studie van het menselijke lichaam steunt op dat moment nog op de eeuwenoude opvattingen van de Griek Galenus. Achterhaald, vindt Vesalius, die uit nieuwsgierigheid lijken begint te ontleden en zijn bevindingen neerpent in het prachtig geïllustreerd werk ‘De Humani Corporis Fabrica’. Het boek ontketent een revolutie in de medische wereld. Prompt wordt hij aangesteld als lijfarts van keizer Karel en later van diens zoon Filips II.

Ontdek ook

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.