Het Standonckcollege

Een Mechelse Parijzenaar

Jan Standonck werd geboren in 1453 te Mechelen, als zoon van een bescheiden schoenmaker. Op zijn zestiende kwam hij naar Leuven om te studeren aan de Artesfaculteit. In 1471 trok hij naar Parijs.

Met lede ogen zag hij de crisis binnen de Katholieke Kerk van de vijftiende eeuw aan: geestelijken die het Latijn niet meer machtig waren en dus de Bijbel niet meer konden lezen, nepotisme, rijkdom en de celibaats-verplichting die niet meer erg nauw werd genomen. Standonck zag zichzelf als een religieus hervormer. Maar om de Kerk te kunnen hervormen, was er eerst nood aan competente priesters, monniken et cetera. Daarom besloot hij om enkele colleges te stichten met maar één doel: het opleiden van bekwame geestelijken. Na Parijs en Mechelen richtte Standonck ook in Leuven een college voor theologiestudenten op.

Het Standonckcollege te Leuven

Aan het begin van de 16de eeuw kocht Jan Standonck de toenmalige pedagogie het Varken. Hij besloot om de pedagogie zelf uit te breiden en om tegelijkertijd een deel van de panden in te richten als college voor de opleiding van geestelijken. De jongere studenten van het college konden les volgen in de pedagogie, maar beide instellingen waren gescheiden. Het college stond erom bekend erg streng te zijn. Zo ging men er nooit later dan 21u naar bed, at men er enkel vegetarisch en vastte men er ongeveer een derde van het jaar.

College voor behoeftige studenten

In pedagogieën lag de klemtoon op onderwijs. Colleges waren enkel bedoeld voor de huisvesting van studenten. Hoewel er in de Leuvense pedagogieën plaats was voor zowel rijke als minder gegoede studenten, vormden de armen of paupers er slechts een kleine minderheid. Johannes Standonck wou echter geen rijke studenten aan zijn nieuwe college, omdat die het te gewoon waren om in weelde te leven. Aan het

Standonckcollege werd in het onderhoud van de studenten voorzien en ze waren vrijgesteld van inschrijvings-, les- en examengeld.

De Oude Leuvense Studentenbuurt

Het is vandaag misschien niet meteen zichtbaar, maar je bevindt je nu in de oude Leuvense universiteitsbuurt. Op enkele passen hier vandaan,

in de huidige Naamsestraat, vind je vandaag nog steeds de Halle waar sinds 1432 lessen werden georganiseerd en waar in de 17de eeuw de eerste bibliotheek van de universiteit onderdak vond. Verder waren de omliggende straten bezaaid met universitaire colleges bestemd voor studenten van een bepaalde geografische afkomst, religieuze orde of specifieke studierichting. Op de hoek van de Proefstraete en het Porcheelstraetken, vandaag Naamsestraat en Standonckstraat, drukte Dirk Martens naast schoolboeken in 1516 ook Thomas Mores eerste uitgave van Utopia.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.