Pedagogie Het Varken

De Universiteit van Leuven

Op 9 december 1425 ondertekende Paus Martinus V de pauselijke bul Sapientiae Immarcessibilis. Daarmee kregen de Leuvenaars toestemming om een universiteit te stichten. In de hele stad verrezen nieuwe universiteitsgebouwen. Studenten zaten ook toen al ‘op kot’. Dat kon in privéwoningen, maar ook in colleges of pedagogieën. Een college huisvestte studenten. In een pedagogie kregen jonge studenten zowel onderdak als onderwijs. Vanaf 1446 telde Leuven 4 zulke pedagogieën: de Lelie, de Burcht, de Valk en het Varken.

Pedagogie Het Varken

Op de plek waar jij nu staat, stond ooit een driehoekig bouwblok: pedagogie Het Varken en het Standonckcollege. Twee gebouwen die deel uitmaakten van de universiteit van Leuven.

In de pedagogieën gold een strikte dagindeling gebaseerd op de kloosterregels:

4u30    opstaan
4u45    morgengebed en studietijd
6u30    les
7u30    mis en ontbijt
9u00    studietijd
10u00  uitgaansverlof
10u30  les
11u30  middagmaal
13u00  studietijd
13u30  les
14u30  studietijd
16u00  vieruurtje
16u30  les
17u30  studietijd
18u30  avondgebed en avondmaal
20u00  studietijd
21u00  bedtijd
21u30  lichten doven

Pedagogie het Varken of de Paedagogium Porci werd in 1430 gesticht door Henricus Loen. De pedagogie dankte haar naam aan de herberg ‘t Wild Vercken, die in de huidige Naamsestraat stond. De voorgevel van de pedagogie bevond zich vanaf 1517 echter aan de kant van het huidige Pauscollege. Het Varken zou uitgroeien tot de grootste pedagogie van de Leuvense universiteit. Een van de bekendste alumni van het Varken is zonder twijfel Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523) uit Utrecht, de latere paus Adrianus VI aan wie we ook het Pauscollege te  danken hebben.

Sus Gaudet Studio

Tussen de vier pedagogieën heerste er een gezonde competitiegeest. Volgens een Latijns citaat blonk het Varken uit in studie-ijver, was de Lelie de meest vrije pedagogie, kwam er in de Valk het beste eten op tafel en beschikte de Burcht over de mooiste kamers. Op de prent bovenaan herken je de vier pedagogieën. Vind jij ze allemaal? En het is ook duidelijk welke pedagogie de prent heeft laten tekenen…

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.