Realisaties van de Vrienden van de Abdij van ‘t Park

De Vrienden van de Abdij werken als overkoepelende vrijwilligersvereniging mee om het erfgoed te bewaren en te ontsluiten.
Ze onderhouden ook de tuinen en het domein en ondersteunen de uitstraling. Dit zijn slechts enkele van hun realisaties:

 • Catalogisering boekenverzameling
  Van 1990 tot 2010 catalogiseerden de Vrienden, met Zeef van Bragt als stuwende kracht, de boekenverzameling van de abdij. Dat gebeurt in samenwerking met de Leuvense universiteitsbibliotheek. Een waar monnikenwerk, met als eindresultaat een nauwkeurige beschrijving van ruim 6.000 oude drukken.

 • Restauratie kunstpatrimonium en archief
  De Vrienden lieten verscheidene schilderijen en een wandtapijt restaureren. Ook een deel van het archief, het geheugen van de abdij, werd hersteld met behulp van de Vrienden. Het is een goudmijn voor historici, met onder meer de stichtingsoorkonde uit 1129.

 • Bijdrage Vredesbeiaard
  De Vrienden van de Abdij kochten een klokje voor de Vredesbeiaard, meer bepaald het Franciscusklokje. Zo dragen ze bij aan een internationaal vredesverhaal, dat vanaf 11 november 2018 zal weerklinken op de site van de abdij.

 • Opsporing glasramen
  De Vrienden van de Abdij slaagden erin om meerdere historische glasramen, verspreid over de hele wereld, op te sporen en terug naar Leuven te halen. Zij kunnen binnenkort bewonderd worden in de gerenoveerde pandgang.

 • Natuurbehoud
  Ook de natuur rondom de abdij krijgt de nodige aandacht van de Vrienden. De bijenstand, de kruidentuin en hoogstamboomgaarden worden beheerd door de Vrienden. Vrijwilligers voor groenonderhoud en natuurbeheer zijn welkom iedere eerste zaterdag van de maand.

 • Culturele bijdrage
  De Vrienden zetten zich ook in voor de algemene culturele uitstraling van de abdij. Zo publiceerden ze het boek ‘Abdij van Park: pachthoeven & landbouwdomein’. Ze ondersteunen ook mee de vrijwilligerswerking van het PARCUM. Verder organiseren ze concerten, rondleidingen, thema-uitstappen, opendeurdagen, lezingen, enzovoort.

Voor slechts 20 euro kan jij ook Vriend van de Abdij worden.
Meer info? Neem contact op met voorzitter Zeger Debyser.