Wat brengt 2019 voor Abdij van Park?

De werken aan het Spaans torentje.

2019 is al het achtste jaar van de grote restauratie van Abdij van Park. De werken zijn meer dan ooit zichtbaar op de abdijsite. Hoog tijd voor een overzicht van welke stappen er in 2019 allemaal gezet worden.

Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel, de Mariapoort en de Norbertuspoort. In die Norbertuspoort wordt dit jaar de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation operationeel. Die ontsluit muzikale manuscripten voor het grote publiek, via digitale media.

In PARCUM loopt de tentoonstelling ‘Religie. Helend. Verdelend’ nog tot 28 april. Over de volgende tentoonstelling(en) zal later dit jaar nog gecommuniceerd worden.

Zichtbare werken

Intussen zijn de werken meer dan ooit zichtbaar, want bijna alle gebouwen op en rond het Neerhof (centrale binnenplein) zijn in werf:

  • In oktober 2018 startten de werken aan het Provisorenhuis. De restauratie omvat zowel de binnen- als de buitenkant van het voormalig kantoor van de pater-econoom. De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Op termijn komen er opnieuw burelen en kantoorruimte.
  • Ook de Tiendenschuur is al enkele maanden in werf. Ze krijgt een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. De schuur gaat namelijk dienen als overdekte binnenruimte, waar ook de Abdijwinkel komt.
  • Het melkhuisje wordt een zuivelfabriekje voor verse melk en kaas. In de stallingen ernaast komen de koeien van de BoerEnCompagnie te staan. Er wordt ook een buitenstal voor hen gebouwd.
  • De overige gebouwen zullen gebruikt worden door de groente- en bio-boeren & de educatieve doe-boerderij. Vzw Landwijzer zal er ook nieuwe bio-boeren opleiden in leslokalen boven de stallingen.
De restauratiewerken aan de stucwerkplafonds in de refter.

Gastenkwartier en zuidvleugel

  • De werken aan het Gastenkwartier van de abdij zullen nog tot de lente van 2019 duren. In het najaar opent het Gastenkwartier opnieuw met zowel kantoorruimte als een micro-brouwerij. Die laatste gaat werken volgens de brouwerijtraditie, die kenmerkend was voor de Abdij van Park tot in de negentiende eeuw.
  • In de zuidvleugel zijn experts nog steeds bezig met de bouwkundige restauratiewerken. Ook het team van Jan Verbeke is volop aan de slag in de refter. Daar worden de barokke stucwerkplafonds zorgvuldig gerestaureerd.
  • De zuidvleugel zou tegen 2020 volledig gerestaureerd zijn. Die wordt dan opnieuw toegankelijk, net als de bibliotheek met zijn unieke plafonds. Het is ook de bedoeling dat de 17de eeuwse glasramen op termijn terug geplaatst worden.

Kortom, het wordt opnieuw een jaar met veel bedrijvigheid – hopelijk komen jullie de vooruitgang ook met jullie eigen ogen waarnemen :-).

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen op onze Facebookpagina? Like dan de Abdij van Park op Facebook !

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.