Restauratie van de abdij

Een stelling belemmert het zicht op het Provisorenhuis.

De stad Leuven startte in 2011 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort.

2017 - 2019

Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek. In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM (foto), een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.

In 2018 werd er gewerkt op en rond de vijvers van de abdij - daarover meer op deze en deze pagina. Ook de restauratiewerken aan de 2,2 km muren werden in 2018 beëindigd. Bovendien zette de stad Leuven ook in op street art, aan de ingang van de abdij en werd de Vredesbeiaard ingehuldigd. Sinds 11 november 2018 klinken de klokken weer uit de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk.

De abdij in kikkerperspectief.

In het gastenkwartier is sinds 2019 microbrouwerij Braxatorium Parcensis. Aan de overzijde kregen de Vrienden van de Abdij een eigen lokaal. Ook de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation werd operationeel in de Norbertuspoort. Er worden muzikale manuscripten, via digitale media, ontsloten voor het grote publiek. Het project won de publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs.

2020 - 2021

2021 is een dubbel feestjaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én vanaf mei zijn de belangrijkste historische ruimtes van de abdij weer open voor publiek.

De restauratie van de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt zijn net op tijd afgerond voor de viering van 900 jaar norbertijnen. Het was een intens werk, maar het is geslaagd. De refterbibliotheek van het klooster en de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt worden nu voor het grote publiek geopend. We hebben lang uitgekeken naar dit moment.

Dé pronkstukken zijn de unieke stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche en de pandgang met 20 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw uitgevoerd door de  Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd als Vlaamse Topstukken.

De tiendenschuur, incl. stallingen en melkhuisje, krijgen een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze zullen gebruikt worden door de groente- en bio-boeren en de educatieve doe-boerderij. Landwijzer zal nieuwe bioboeren onderwijzen in de nieuwe leslokalen boven de stallingen.

2022 - 2025

Het einde van al deze werken wordt verwacht tegen 2022. De heraanleg van het centrale binnenplein, het Neerhof, besluit de werkzaamheden aan de zichtbare kant van de abdij. Het plein groeit vanaf 2022 uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

De groendienst voorziet op termijn de heraanleg van het natuurpark aan de Norbertusweg. Waar vroeger tennisvelden en een voetbalveld waren, komt nu een plek voor natuur en zachte recreatie.

Nadien wordt er nog gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de norbertijnenpaters en priesters-studenten wonen.

Tegen 2025 zullen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn.

Omvangrijke samenwerkingsproject

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng van de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven de restauratie in 2011 opstarten met vele partners.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.