Restauratie van de abdij

Een stelling belemmert het zicht op het Provisorenhuis.

Vanwege de lopende restauratiewerken is niet elk deel van het abdijgebouw toegankelijk.

De stad Leuven startte in 2012 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort.

Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek. In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM (foto), een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur.In 2018 werd er gewerkt op en rond de vijvers van de abdij - daarover meer op deze en deze pagina. Ook de restauratiewerken aan de 2,2 km muren werden in 2018 beëindigd. Bovendien zette de stad Leuven ook in op street art, aan de ingang van de abdij en werd de Vredesbeiaard ingehuldigd. Sinds 11 november 2018 klinken de klokken weer uit de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk.

De abdij in kikkerperspectief.

In het gastenkwartier is sinds 2019 microbrouwerij Braxatorium Parcensis. Aan de overzijde kregen de Vrienden van de Abdij een eigen lokaal. Ook de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation werd operationeel in de Norbertuspoort. Er worden muzikale manuscripten, via digitale media, ontsloten voor het grote publiek. Het project won de publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs.

Er volgen nog meer renovatiewerken, die nog duren tot 2025. Een overzicht:

2020 - 2021

Er zijn vaklui aan de slag in verschillende gebouwen: het provisorenhuis, de tiendenschuur (incl. stallingen en melkhuisje), het gastenkwartier en de zuidvleugel. In die vleugel is nog werk aan het interieur en er zijn ook schilderwerken gepland. Bedoeling is om af te ronden in 2020, zodat in 2021 het jubileumjaar van de norbertijnen kan gevierd worden. Dan is het namelijk 900 (!) jaar geleden dat de orde gesticht werd.

De zuidvleugel zou dus tegen 2021 volledig gerestaureerd zijn, waaronder ook de refter. Die wordt dan opnieuw toegankelijk, net als de bibliotheek met zijn unieke plafonds. De barokke en erg dynamisch aandoende plafonds in stucwerk worden zorgvuldig gerestaureerd. Het is ook de bedoeling dat de 17de eeuwse glasramen terug geplaatst worden.

De tiendenschuur, incl. stallingen en melkhuisje, krijgen een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze zullen gebruikt worden door de groente- en bio-boeren en de educatieve doe-boerderij. Landwijzer zal nieuwe bioboeren onderwijzen in de nieuwe leslokalen boven de stallingen.

2022 - 2025

Het einde van al deze werken wordt verwacht tegen 2022. De heraanleg van het centrale binnenplein, het Neerhof, besluit de werkzaamheden aan de zichtbare kant van de abdij. Het plein groeit vanaf 2022 uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

De groendienst voorziet op termijn de heraanleg van het natuurpark aan de Norbertusweg. Waar vroeger tennisvelden en een voetbalveld waren, komt nu een plek voor natuur en zachte recreatie.

Nadien wordt er nog gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de norbertijnenpaters en priesters-studenten wonen.

Tegen 2025 zullen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.