Restauratiecampagne

De watermolen in restauratie.

De stad Leuven startte in 2011 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd, waaronder de watermolen, het wagenhuis, het spreekhuis, de westvleugel en de Mariapoort.

2017 - 2019

 • Sinds 25 oktober 2017 zijn de eerste delen van de Abdij van Park opnieuw open voor het publiek.
 • In de prachtig gerestaureerde westvleugel opende PARCUM, museum voor religie, kunst en cultuur.
 • In 2018 werd er gewerkt op en rond de vijvers van de abdij.
 • Ook de restauratiewerken aan de 2,2 km muren werden in 2018 beëindigd.
 • Bovendien zette de stad Leuven ook in op street art, aan de ingang van de abdij en werd de Vredesbeiaard ingehuldigd. Sinds 11 november 2018 klinken de klokken weer uit de toren van de Sint-Jan-Evangelistkerk.
Linda Van Dijck en Marie-Hélène Ghisdal fixeren zowel de verf als het pleister van de muur.
 • In het gastenkwartier is sinds 2019 microbrouwerij Braxatorium Parcensis.
 • Aan de overzijde kregen de Vrienden van de Abdij een eigen lokaal.
 • Ook de ‘Library of Voices’ van de Alamire Foundation werd operationeel in de Norbertuspoort. Er worden muzikale manuscripten, via digitale media, ontsloten voor het grote publiek. Het project won de publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs.

2020 - 2021

2021 is een dubbel feestjaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én vanaf mei 2021 zijn de belangrijkste historische ruimtes van de abdij weer open voor publiek.

De restauratie van de zuidvleugel, salons en vertrekken van de abt werd net op tijd afgerond voor de viering van 900 jaar norbertijnen.

 • In de refter en bibliotheek van het klooster bewonder je unieke stuccoplafonds uit de 17e eeuw van de hand van Jan Christian Hansche
 • In de pandgang zie je 20 virtuoze en monumentale teruggeplaatste glas-in-loodpanelen uit de 17e eeuw uitgevoerd door de Leuvense glaskunstenaar Jan de Caumont. Deze zijn vandaag erkend en beschermd als Vlaamse Topstukken.

Restauratie in Abdij van Park

Op het centrale plein, Neerhof, werd de abdijhoeve met de tiendenschuur, stallingen en melkhuisje na restauraties in gebruik genomen

 • De abdijhoeve krijgen een bestemming die mooi aansluit bij haar eeuwenoude functie. Ze worden gebruikt door de groente- en bio-boeren van Boerencompagnie, hoevewinkel De Wikke en de educatieve doe-boerderij Boer&Buiten.
 • Landwijzer zal nieuwe bioboeren onderwijzen in de nieuwe leslokalen boven de stallingen.

2022

Nieuwe werf: Vanaf september 2021 wordt er gewerkt in de noordvleugel, de oostvleugel en de infirmerie van het klooster. Daarin gaan op termijn de norbertijnenpaters en priesters-studenten wonen.

De glasramen worden gerestaureerd. Hiervoor sloot stad Leuven en de Vlaamse Overheid een samenwerkingsovereenkomst af. Het is de bedoeling een deel van de glasramen in 2023 te kunnen terugplaatsen in de al gerestaureerde west- en zuidvleugel. Na de restauratie van de oostvleugel en infirmerie kan de collectie dan volledig opgesteld worden. Dat verwachten we in 2026.

De heraanleg van het centrale binnenplein, het Neerhof, besluit de werkzaamheden aan de zichtbare kant van de abdij. Het plein groeit vanaf 2023 uit tot een ontmoetingsplek voor groot en klein.

Verder tot 2025

De groendienst voorziet op termijn de heraanleg van het natuurpark aan de Norbertusweg. Waar vroeger tennisvelden en een voetbalveld waren, komt nu een plek voor natuur en zachte recreatie.

Tegen 2025 zullen alle kloostergebouwen van de Abdij van Park volledig gerestaureerd zijn.

Omvangrijke samenwerkingsproject

De restauratiecampagne is een grootschalig samenwerkingsproject met financiële inbreng van de Vlaamse overheid. Via een erfpacht met de paters norbertijnen kon de stad Leuven de restauratie in 2011 opstarten met vele partners.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.