Salonlezingen: abdij-ambachten

Abdij van Park organiseert dit najaar vijf salonlezingen rond abdij-ambachten. De expert ter zake neemt je mee in zijn/haar verhaal over deze traditie, de passie en de vernieuwing van het ambacht.

Topics salonlezingen

Woensdag 27/09: ambacht van de molenaar - Johan Boulanger

Een belangrijk proces in de keten van boer tot product is het malen. Hoe je maalt, bepaalt de kwaliteit van het brood. Het maalresultaat is een uitzonderlijk product dat alles bevat wat de natuur gegeven heeft: zonlicht aan het graan, en waterkracht aan de Abdijmolen! Ontdek het belang van natuurstenen uit zoetwaterkwartsiet om te malen “à L’Anglaise”, wat uitmalen, hoogmalen en vlakmalen betekent, hoe vitamines en aleuronlaag kunnen matchen en veel meer. Meester-molenaar Johan Boulanger neemt je mee in zijn passie rond het M (met hoofdletter) olenaarsambacht.

Woensdag 11/10: ora et labora: kloosterambachten - Julie Aerts (PARCUM)

Vakmanschap in kloosters en abdijen is erg divers: van hosties bakken of zeep maken over het vervaardigen van keramiek tot kaas maken, bier brouwen of weven. Gebed en arbeid zijn in de Regel van Benedictus uitdrukkingen van hetzelfde gemeenschappelijk verlangen van de kloosterlingen, namelijk de vereniging met God. Het ritme van het kloosterleven wordt bepaald door het getijdengebed. Vertraging, verstilling, harmonie en de zoektocht naar innerlijke rust maken van de kloosterproducten bezielde producten. Ze zijn vervaardigd met liefde, aandacht en zorg voor het vakmanschap. Volg deze salonlezing over de diverse vakmanschappen en vakvrouwschappen in kloosters en abdijen.

Woensdag 25/10: ambacht van de abdijbrouwer - Joris Brams (Braxatorium Parcensis)

Door de eeuwen heen was de Abdij van Park gekend voor zijn innovatie. In de nieuwe abdijbrouwerij is dat niet anders. Op de plaats waar ook in de middeleeuwen de abdijbrouwerij stond – vlak naast de Molenbeek en bij een van de drie toenmalige molens – wordt nu opnieuw bier gebrouwen. ​Bij de productie van de bieren wordt gebruik gemaakt van moderne innovatieve technologie met respect voor de basis van het middeleeuwse brouwen. Kortom, het brouwproces van weleer in installaties van vandaag. Braxatorium Parcensis-brouwer Joris Brams vertelt over zijn ambacht van innovatief brouwen in een historische context.

Woensdag 15/11: ambacht van de beeldend kunstenaar - Renato Nicolodi

Abdij van Park herbergt vele schatten. Vele abten hadden oog voor esthetiek, cultuur en kunst en engageerden velerlei kunstenaars. Denken we maar aan glazenier Jan De Caumont, meesterkalk snijder Jan Christiaen Hansche of schilder Pieter Jozef Verhaegen en beeldhouwer Jacques Bergé. Ook vandaag ademt de abdij kunst en cultuur. Stad Leuven en Abdij van Park vroegen beeldend kunstenaar Renato Nicolodi een stilte kunstwerk te maken. Reden genoeg om te focussen op het kunstige ambacht van deze beeldend kunstenaar; over de inspirerende kracht van de abdij, het verbeelden, schetsen en creëren enz, deze begeesterende salonlezing met Renato Nicolodi.

Woensdag 6/12: ambacht van de polyfone componist - Stratton Bull (Alamire Foundation)

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in de abdij. In de 12e eeuw zongen de paters er al gregoriaans. Die religieuze gezangen waren vaak het vertrekpunt voor polyfonie: aan het eenstemmige gregoriaans werden meer en meer stemmen toegevoegd. Zo evolueerde gregoriaanse eenstemmigheid naar de meer uitgesponnen melodische lijnen van de renaissance meerstemmigheid. Op het moment dat Dieric Bouts en andere Vlaamse Primitieven de Lage Landen permanent op de kaart plaatsen als hét centrum van culturele expressie, ontpoppen de polyfone componisten van deze streken zich tegelijk tot de absolute top van West-Europa. Onderzoeksinstituut Alamire Foundation, gevestigd op de site, bestudeert al dertig jaar dit muzikale erfgoed van de Lage Landen, een van de belangrijkste uit onze (muziek)geschiedenis. Een salonlezing rond deze kunstige ambacht, het vernuft en de uitzonderlijke compositietechnieken van de Fiamminghi.

Praktisch

  • Aanvang om 20u, einde voorzien rond 22u
  • De salonlezingen gaan door in de historische refter van Abdij van Park
  • Ticket kost 12€. Er is ook een combiticket van 50€ voor alle salonlezingen

Tickets

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.