Werken aan de vijvers zijn afgelopen

Na de maai- en onderhoudswerken zijn de vijvers van de Abdij van Park zijn weer volledig volgelopen. Nu de werken rond het water bijna voltooid zijn, is er gestart met de restauratie van de Vijverdijkpoort, en de boogbrug.

De stad Leuven startte in 2012 met de omvangrijke restauratiecampagne van alle gebouwen en landschappen op de abdijsite. Er zijn al heel wat gebouwen op de abdijsite gerestaureerd. Dit jaar nemen we de vijvers onder handen.

Een maaimachine van een gespecialiseerde firma staat in de vijvers.

Maaiwerken

Het meest in het oog springend waren de maaiwerken in vijvers twee en drie, die door het droogstaan voor de werken stevig begroeid waren geraakt. Een gespecialiseerde firma heeft de vijver- en moerasvegetatie verwijderd met een amfibievoertuig. Het ging vooral om wilg, lisdodde en riet. Het slib bleef daarbij onaangeroerd.

Er werd ook gewerkt aan de zogenaamde waterbeheersstructuren. De oudste dateren uit de 17de eeuw en kunnen de hoogte van het water regelen. De structuren kunnen water van de Molenbeek naar de vijvers leiden, het water aflaten naar de Leibeek en de niveaus tussen de verschillende vijvers regelen. Daarnaast zijn er noodoverlaten aangelegd op de vijverdijken om eventuele piekdebieten op te vangen.

Ook voor het blote oog is het verschil voor en na de werken gigantisch. Sleep de slider van links naar rechts om de metamorfose te aanschouwen:

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.