Tuinarcheologisch onderzoek in Abdij van Park

Momenteel loopt in opdracht van de stad Leuven een tuinarcheologisch onderzoek naar twee tuinen in de Abdij van Park. Nu al komen boeiende elementen aan het licht.

Geofysisch onderzoek in Abdij Van Park.

Via tuinarcheologisch onderzoek wil de stad de geschiedenis van de tuinen van de Abdij van Park en de Abdij van Vlierbeek doorgronden. Dat vergt heel wat voorbereidend werk. Vooraleer dit onderzoek zelfs maar kan starten, brengen deskundigen met luchtfoto’s, historische plannen en ander archiefmateriaal alles in kaart. Dat levert informatie op over de tuinaanleg in het verleden, de hoogteverschillen, bomen, paden, bloembedden, tuinmuurtjes en decoratieve elementen.

Daarna volgt er een geofysisch onderzoek. Een speciaal toestel scant de bodem, zónder te moeten graven. Er worden wel enkele kleine putjes en sleufjes gemaakt om de resultaten van deze onderzoeken te toetsen.

Centrale waterpartij

Het huidige tuinarcheologisch onderzoek in de Abdij van Park situeert zich in de pandtuin, een soort binnentuin, en de verhoogde tuin. De heraanleg van de tuinen kadert binnen de grondige restauratie van de abdijsite. Het tuinarcheologisch onderzoek maakt het mogelijk het tuinontwerp nauw te laten aansluiten bij een bepaalde periode in de geschiedenis van de abdij.

De voorlopige resultaten zijn veelbelovend voor de pandtuin. Alles wijst erop dat de tuin was aangelegd met een centrale (water)partij en gekruiste paden, een terugkerend ontwerp in veel abdijen. Putjes en sleufjes kunnen bijkomende informatie opleveren.

“Hopelijk levert het tuinarcheologisch onderzoek interessante overblijfselen en bevindingen op waarmee we de aanleg van de abdijtuinen door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Deze resultaten kunnen dan als leidraad dienen voor nieuwe, maar historisch correct aangelegde abdijtuinen. Zo willen we ons archeologisch erfgoed inventariseren en waarderen”, vertelt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

"De resultaten kunnen dienen als leidraad voor nieuwe, maar historisch correct aangelegde abdijtuinen."
Carl Devlies
Een archiefbeeld van de kloostertuin.

Ook in Vlierbeek

In de toekomst zullen - samen met de restauratie van verschillende gebouwen - ook de tuinen van de Abdij van Vlierbeek heraangelegd worden. “Ook hier zal een tuinarcheologisch onderzoek plaatsvinden ter hoogte van de verschillende tuinen binnen het ommuurde abdijdomein. Dit onderzoek kadert binnen het masterplan dat in 2017 werd opgemaakt voor de volledige abdijsite. De heropbouw van de buitenruimte zal het komende decennium bijdragen tot de majestueuze uitstraling van de site. Zo krijgt de zone voor het gastenkwartier of de ‘Engelsche hof’ weer een bijzondere, romantische inrichting”, vertelt schepen van restauraties Dirk Vansina.

Het archeologisch onderzoek in Vlierbeek zal in de zomermaanden plaatsvinden ter hoogte van het neerhof, het voorplein, deEngelsche hof’, de parterretuin, de pandtuin en de abtstuin met uitzondering van de boomgaard. Geïnteresseerden kunnen dit tuinarcheologisch onderzoek vrij komen bezichtigen. De concrete data zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen later gecommuniceerd worden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.