Boogbrugje over de Molenbeek weer open

Het boogbrugje richting de vijvers.

Het boogbrugje over de Molenbeek is terug open. Het gewelf van het brugje is hersteld en voorzien van een drainagesysteem. Bij bezoekers springt vooral het nieuw metselwerk in natuursteen in het oog.

Het boogbrugje, vlak voor de watermolen, maakt de verbinding van de dreef aan de Sint-Mariapoort naar de vijveroevers. Het is al zichtbaar op een gravure uit 1610.

Het brugje bevond zich bouwfysisch in zeer schamele toestand. Er zaten verschillende barsten in het gewelf. Het onderste gedeelte van het gewelf was ook uitgespoeld door de Molenbeek.

Opnieuw witte natuursteen

Het boogbrugje is nu volledig hersteld. De voorbije maanden werden eerst de scheuren ingebonden. Ook verweerde stenen zijn vervangen. Om het gewelf te beschermen, is een dichting met ingewerkt drainagesysteem geplaatst.

Ook het uitzicht van het brugje is hersteld. Er zijn opnieuw gemetselde borstweringen in witte natuursteen voorzien, zoals in de zestiende eeuw. Ze vormen als het ware de poort naar het natuurgebied van de abdijsite.

Het boogbrugje tijdens de werken.

Pijlers en hekken weg

In het verleden gebeurden herstellingen van de natuursteen met baksteen, net als de aanvullingen. Het brugje werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog verbreed door de gebroeders Bellefroid. In diezelfde periode werden bakstenen pijlers met ijzeren hekken toegevoegd.

In het kader van de restauratie werden de twee pijlers gedemonteerd. Ze droegen, net als de ijzeren hekken, niet bij tot de typologie van het brugje.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.