De boer op met Brecht

Boer Brecht.

“Als klein jongetje wilde ik al boer worden”

Op de abdijsite wordt van oudsher aan landbouw en landbouwinnovatie gedaan. Sinds enkele jaren boert BoerEnCompagnie op velden rond de Abdij van Park. Het landbouwbedrijf wil, samen met buurtbewoners, stappen zetten naar een meer duurzame landbouw. “We hopen Leuvenaars te kunnen overtuigen van ons landbouwmodel.”

Brecht Goussey (47) is een van de drie boeren die op de abdijsite aan kleinschalig biologisch boeren doet. “Ik ben hier in 2015 begonnen. Maar ik ken de Abdij van Park al heel lang, hoor. Ik kwam hier als student wandelen en foto’s maken. Ik deed aan zwart-witfotografie – ik zou die foto’s nog ergens moeten liggen hebben”, glimlacht hij.

BoerEnCompagnie

In 2017 heeft Brecht BoerEnCompagnie opgericht met zijn collega’s. “We zijn een compagnie van boeren, maar zijn ook een boerderij van de compagnie, van de hele gemeenschap om onze boerderij heen”, legt Goussey uit.

Aan de abdij bevindt zich dus een boerderij in volle groei. “Het is een cliché, maar het is heel hard werken. We hebben een waardig inkomen, maar als je dat per werkuur zou omrekenen, is het bescheiden. Het is dankzij mijn gezin, vooral mijn vrouw, dat ik dit kan doen. Hetzelfde geldt ook voor mijn collega's. Het is erg moeilijk om een bedrijf uit te bouwen als zelfstandig landbouwer."

Boer Brecht staat op een serre.

CSA

Brecht droomde als kleine jongen al van boer worden. “Dat zei ik al toen ik zeven jaar oud was. Het is me toen door iedereen uit het hoofd gepraat”, lacht hij.

De jongensdroom van Brecht kwam uit toen ‘Community Supported Agriculture’ zich in België ontwikkelde. “CSA of gemeenschapslandbouw houdt in dat onze achterban het oogstrisico deelt met de boer. Dat maken ze concreet door een jaarlijkse bijdrage te betalen bij het begin van het seizoen. Dat bedrag dekt de kosten van ons landbouwbedrijf, inclusief ons loon. Als de oogst goed is, is er veel om te delen, is de oogst minder, dan is er ook minder om te delen. Door te diversifiëren in het aanbod, houden we als boer het oogstrisico zo laag mogelijk.”

Het aanbod van het bedrijf bestaat uit zelfoogstgroenten en zuivelpakketten , maar ook uit bloem, aardappelen, rundsvlees en varkensvlees. “Volgens dit landbouwmodel telen hun collega’s van Het Plukgeluk ook biobloemen op hun velden.”

Ook als je geen aandeel in de oogst neemt, kan je producten van BoerEnCompagnie kopen. “We verkopen onder meer pasta, aardappelen en zuivelproducten in de Abdijwinkel. Bij Bakkerij Korst maken ze brood van graan dat op onze molen gemalen werd. En er staat in de lente- en zomermaanden ook een melkautomaat onder de Sint-Janspoort. Daar kan je verse, rauwe melk tappen”, vertelt Brecht.

Een groentenveld van de Boerencompagnie.

Over bodemkwaliteit en kringlopen

Brecht en zijn collega’s zetten hard in op bodemkwaliteit. “Biolandbouw gaat niet over het voeden van de plant, maar van de bodem en het bodemleven. De velden rond de abdij zijn gronden met zandleembodem. Daarin zit een enorm voedselweb, denk maar aan wormen en lieveheersbeestjes, maar ook miljoenen micro-organismen. Hoe meer biodiversiteit in het bodemleven, hoe gezonder de gewassen en hoe gezonder de mensen die er van eten”, duidt Brecht.

Brecht pleit dan ook voor lokaal, ecologisch en fair geproduceerd voedsel. “De traditionele landbouw gaat dierenvoer halen aan de andere kant van de wereld. Dat zorgt voor erg onevenwichtige situaties. Het aantal dieren op een boerderij moet volgens mij in verhouding staan tot het beschikbare oppervlak om voeder voor de dieren te cultiveren. Wij willen een gemengd bedrijf zijn, dat kringlopen sluit en het ecologisch evenwicht respecteert.”

Overschotten hebben ze bij BoerEnCompagnie zelden, net omdat ze hun oogst delen met onze oogsters. "Oogstresten gaan naar de dieren en vormen zo een gezonde input. Zo zijn de zemelen van het gemalen graan goed voeder voor varkens en koeien. Melkwei (een vloeistof die ontstaat bij het bereiden van kaas, n.v.d.r.) is dan weer een lekkernij voor varkens. Van een kringloop gesproken”, knipoogt Brecht.

Ine, Brecht en Tom: de boeren van Boerencompagnie.

“Overtuigen met ons landbouwmodel”

BoerEnCompagnie krijgt binnenkort onderdak in de Tiendenschuur, de stallingen en het melkhuisje. Boven de stallingen komen er ook opleidingslokalen voor vzw Landwijzer, waar Brecht en zijn collega’s de stiel leerden. “Historisch gezien zijn de abdijen een mooie plek voor opleiding en landbouwinnovatie. Ook dat willen we opnieuw tot leven brengen.”

"Wij willen een gemengd bedrijf zijn, dat kringlopen sluit en het ecologisch evenwicht respecteert"

“We kunnen eigenlijk niet wachten tot de algehele restauratie. Als de verbouwingen aan de stallingen klaar zijn in 2021, kunnen we ook melk verwerken op het Neerhof. Op die manier komen nog meer mensen te weten dat we hier actief zijn. Ik hoop dat we op termijn nog meer Leuvenaars kunnen overtuigen van onze landbouwcultuur”, besluit Brecht.

Meer weten? Bezoek de website van Boerencompagnie, en lees ook dit interview met boerin Ine, dat dateert van maart 2020 (het begin van de coronatijden).
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.