Insecten vangen in Abdij van Park

Sinds begin februari inventariseren we de biodiversiteit op onze abdijsite. De Vrienden van de Abdij doen dat samen met de experts van vzw BINCO. Biologe Lore Geeraert (29) leidt het project in goede banen. “Dankzij onze staalnames zal men hier binnenkort nog beter aan natuurbeheer kunnen doen.”

Lore Geeraert, aan de slag op de abdijsite.

Biodiversity Inventory for Conservation, kortweg BINCO, is opgericht door enthousiaste biologen met een gedeelde passie voor de natuur. Zij merkten dat de biodiversiteit daalt en willen de nodige kennis vergaren om het huidige niveau van diversiteit op zijn minst te behouden.

“We willen unieke, ecologisch waardevolle stukken natuur inventariseren op een gestandaardiseerde manier”, vertelt Lore Geeraert van BINCO. “Zo kunnen we bijdragen aan het behoud van zowel natuurgebieden als individuele diersoorten.”

Vallen op het abdijdomein

De Vrienden van de Abdij namen eind 2019 contact op met de biologen van BINCO. Ze werken nu nauw samen om de biodiversiteit op onze site in kaart te brengen. BINCO doet dat door een inventarisatie van de aanwezige zweefvliegen, sprinkhanen, krekels, huisjesslakken, mieren en loopkevers.

“We hebben daarvoor vallen opgezet, verspreid over het hele abdijdomein”, legt Geeraert uit. “Ze staan in het kwelgebied, aan het open grasland, in een wat bosrijker gebied en op een dijk tussen twee vijvers. Zo hopen we een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de biodiversiteit op de abdijsite.”

Door de lange geschiedenis van de abdij bestaat de kans dat hier soorten voorkomen die zeldzaam zijn in ons land.
Lore Geeraert (vzw BINCO)
Een malaiseval.

Insecten vangen en sorteren

Hoe zo’n inventarisatie in zijn werk gaat? “We hebben potjes in de grond gezet, bodemvallen, waarin kevers en mieren inlopen. Er staan ook enkele malaisevallen op de abdijsite. Dat zijn tentachtige structuren die onder meer zweefvliegen vangen. We gaan op termijn ook actief beestjes vangen, onder meer door de aarde te zeven of met lichtvallen”, duidt Geeraert.

Biologen en biologie-studenten van over het hele land sorteren de valinhouden. “Ze gaan de beestjes zowel tellen als onderverdelen in families en subfamilies. Nadien worden die dan op naam gebracht door kenners. Daaruit kunnen we dan afleiden hoe divers de fauna op de abdijsite is. Door de lange geschiedenis van de Abdij van Park bestaat de kans dat hier soorten voorkomen die zeldzaam zijn in ons land.”

Wetenschappelijk verslag

Lore en haar team vinden het plezierig om op de abdijsite aan de slag te zijn. “Het is een prachtig domein. Ik ben er als studente vaak gepasseerd, al joggend. Ik heb in het verleden zelfs nog salamanders overgezet, die van de spoorwegberm naar de vijver trekken”, vertelt ze.

Het onderzoek is gestart in februari en loopt tot en met november. Geeraert coördineert het project en schrijft ook het wetenschappelijk verslag, dat eind 2020 klaar zal zijn. Ze communiceert de tussentijdse resultaten ook op Open Monumentendag, in samenwerking met de Vrienden.

Een pitfall, een potje in de grond.

Met dit project hopen de Vrienden van de Abdij en BINCO het onzichtbare zichtbaar te maken. “Het is zeer waardevol dat we een gestandaardiseerde opname kunnen doen van wat er leeft op de abdijsite. Tot nu toe moesten we het stellen met sporadische observaties. Dankzij dit project zal men hier binnenkort nog beter aan natuurbeheer kunnen doen”, besluit Geeraert.

Ook in corona-tijden blijven enkele Vrienden van de Abdij en leden van BINCO, die dichtbij wonen, de vallen controleren. De handvangsten worden echter wel wat uitgesteld, maar de bodemvallen en malaisevallen blijven operationeel. Een eerste infomoment volgt zodra de overheid dat toelaat.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.