Bijtjes dragen bij aan zuiver drinkwater

Op dit moment loopt een uniek project aan de bijenhal van Abdij van Park. Imker Staf Kamers verzamelt er stuifmeelpollen van zijn bijen met het oog op… waterzuivering. “Met de analyse van de pollen kunnen we ons grondwater beter beschermen.”

Staf aan de bijenhal.

Het drinkwater van Leuven is afkomstig van verschillende grondwaterwinningen, waarvan er één gelegen is rondom de vijvers van de Abdij van Park. De Watergroep pompt dit water op, zuivert het en zorgt er ook voor dat het uiteindelijk door je kraan loopt.

Zuiverheid van het drinkwater

De zuiverheid van het drinkwater is voor De Watergroep een absolute prioriteit. “De waterlaag waaruit we pompen, is een ondiepe laag. Van nature wordt het grondwater door het zandpakket zelf gefilterd en gezuiverd. Maar de waterlaag is kwetsbaar voor mogelijke verontreinigingen aan het oppervlak”, weet Simon Six van De Watergroep.

Om een beter zicht te krijgen op risico’s voor de waterkwaliteit, gaat De Watergroep bijenpollen van de kasten aan de Abdij van Park monitoren. Dat gebeurt in samenwerking met stadsimker Staf Kamers en het bedrijf Beeodiversity, beiden gespecialiseerd in dit soort onderzoek.

Stuifmeel in schuifjes

“De bijtjes moeten nu via kleine gaatjes naar hun bijenkast”, legt Staf uit. “Daardoor verliezen ze een deel van het bolletje stuifmeel dat ze hebben verzameld. Die overschotten vallen in een schuif. Je kan al aan de verschillende kleuren zien dat mijn bijen op verschillende bloemen vliegen.”

De bijtjes moeten nu via kleine gaatjes naar hun bijenkast.
imker Staf Kamers
Het stuifmeel dat de bijtjes verzamelden.

“Ik ledig die schuiven elke week, waarna ik het stuifmeel invries”, vertelt Staf. “De pollen zullen daarna geanalyseerd worden. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.”

Voor de biodiversiteit

"We laten de stuifmeelpollen analyseren om de plantenrijkdom te inventariseren en om te controleren op sporen van zware metalen en pesticiden”, duidt Six. “Zo weten we welke stoffen er in de omgeving van de waterwinning in het milieu worden gebracht. Met de analysegegevens kunnen we dan gerichte acties ondernemen om enerzijds de biodiversiteit in de omgeving te verhogen."

We monitoren de kwaliteit van ons water nu al van bron tot kraan.
Simon Six (De Watergroep)

“Anderzijds zullen we het gebruik van de gedetecteerde pesticiden ontraden en stoppen. We monitoren de kwaliteit van ons water nu al van bron tot kraan, maar dankzij dit project kunnen we ons grondwater nog beter beschermen”, besluit Six.

De eerste resultaten van dit onderzoek volgen in het voorjaar van 2020.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.