De Vredesbeiaard gaat elke woensdag spelen

Beiaardier Luc stemt de Vredesbeiaard

Op zondag 11 november huldigden we op de Abdij van Park de nieuwe Vredesbeiaard plechtig in. Het vredesproject van de steden Leuven en Neuss lokte honderden mensen naar de abdijsite, ondanks het regenweer. Voor hen is er goed nieuws: vanaf 14 november kan je de Vredesbeiaard elke woensdag horen.

“Met vijf zingende torens staat Leuven mee aan de top van de internationale beiaardcultuur”, vertelt Denise Vandevoort, schepen van Cultuur. “Al vanaf de start van de crowdfunding-actie was duidelijk dat deze Vredesbeiaard op de warme sympathie van velen kon rekenen. Het is nu van belang om het instrument ook regelmatig te laten horen aan iedereen, zodat hij zijn vredesklanken verder kan verspreiden en zijn missie als vredesinstrument kan waarmaken”, aldus Vandevoort.

Luc Rombouts, coördinator en bezieler van deze nieuwe beiaard, mag zich vanaf 14 november de vaste beiaardier van de Vredesbeiaard noemen. “Elke woensdag tussen 17 en 18 uur zal je hem kunnen horen spelen”, duidt Vandevoort. “Bij bijzondere gebeurtenissen kunnen er uiteraard extra bespelingen zijn.”

Wekelijks speeluur

Elke woensdagavond zal Luc Rombouts het instrument dus bespelen, met een gepast, wisselend repertoire. De Vredesbeiaard heeft bovendien een automatisch speelwerk dat dagelijks de tijd aangeeft. Die automaat zal enkel spelen van 8 tot 22 uur. Zo wordt de nachtrust van de bewoners van de abdij en de omwonenden niet gestoord.

Er liepen trouwens heel wat reacties binnen op de open oproep naar vredesliederen, die Rombouts in de toekomst op de beiaard kan spelen. De beiaardier zal tijdens zijn wekelijkse bespelingen telkens enkele van die nummers brengen. Verzoeknummers blijven overigens welkom.

Wie is Luc Rombouts?

Luc Rombouts was al vaste beiaardier van de universiteitsbeiaarden van de Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuzeplein en van de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof. Met de Vredesbeiaard in Abdij van Park krijgt hij er een tweede ambt in Leuven bij.

Rombouts was als coördinator bovendien een van de drijvende krachten achter het ontstaan van de Vredesbeiaard. Dat de beiaardcultuur hem na aan het hart ligt, bewees hij eerder door enkele toonaangevende publicaties en door zijn coördinerende rol in het traject dat in 2014 leidde tot de UNESCO-erkenning van de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in het borgen van immaterieel erfgoed.

Naar het verhaal van de Vredesbeiaard

Blijf op de hoogte van alle Vredesbeiaardnieuws en -concerten en word lid van de Facebookgroep 'Vredesbeiaard Abdij van Park' !

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.