Titel

Universiteitshal

Universiteitshal

De Lakenhal vroeger

Oorspronkelijk werd de hal door de lakenwevers gebruikt als verkoopsplaats. Kort na de oprichting van de universiteit (in 1425) werd een gedeelte van het gebouw door de stad ter beschikking gesteld als leslokaal voor de colleges.

De brand van Leuven

Toen de Duitse bezetter op 25 augustus 1914 de Leuvense binnenstad in brand stak, is ook de universiteitshal op de voorgevel na bijna volledig vernield. In de brand gingen ook 300.000 boeken en manuscripten verloren. De universiteitsbibliotheek werd heropgebouwd op het Ladeuzeplein.

De Lakenhal nu

Tegenwoordig fungeert de Lakenhal als het beleidscentrum van de universiteit. Het doet nog steeds dienst als centrale inschrijvingsplaats en in de promotiezaal worden nog steeds heel wat doctoraten publiek verdedigd. 

Praktisch

  • De universiteitshal is tijdens het academiejaar geopend voor de studenten maar is helaas niet toegankelijk voor bezoekers.
Contact: 

Universiteitshal (Lakenhal)

Naamsestraat 22
3000 Leuven